fbpx

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności w Internecie jest dla nas bardzo ważną sprawą, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych podczas korzystania z Serwisu, szczególnie podczas składania zamówień i korzystania z kont użytkowników.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka CAN Corpo Attivo Nutrition z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul.Półwiejska 265/3, 61-886 Poznań (KRS 0000640245).

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zawierania transakcji;

dokonywania wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów;

obsługi reklamacji oraz zwrotów;

obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

zarządzanie bezpieczeństwem transakcji,

zapewnienie najlepszej obsługi klienta

Informacja dotycząca celów przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane:

w celu wykonywania umów, które między sobą zawieramy lub realizowania Twoich zamówień (podstawa prawna: niezbędność do wykonania Umowy). Brak podania danych uniemożliwia zawarcie umowy i zrealizowanie zamówienia,

dla celów statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności, w celu dochodzenia roszczeń oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego naszych systemów (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),

w celach marketingowych, między innymi w celu marketingu usług i towarów oferowanych przez nas w tym na otrzymywanie informacji handlowej (podstawa prawna: zgoda użytkownika). W przypadku udzielenia zgody marketingowej, możesz ją w każdej chwili wycofać, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, pozwoli nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:

kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego,

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

organizacji akcji promocyjnych i konkursów,

przetwarzania danych fakultatywnych do realizacji zamówienia,

wysyłanie do Ciebie informacji w postaci newslettera oraz innych informacji handlowych bezpośrednio na Twoje urządzenia końcowe

Udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w tak łatwy sposób jak ją wyraziłeś, możesz również skontaktować się Administratorem za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji. Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji Umowy (np. zrealizowania zamówienia) – przez okres realizowania Umowy (realizowania zamówienia),

w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,

w przypadku przetwarzania danych na  podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia.

Twoje uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne lub też nie są niezbędne przez Administratora albo wycofasz swoją zgodę na przetwarzania,

prawo ograniczenia ich przetwarzania Twoich danych – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Twoich danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie,

prawo do ich przenoszenia,

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Możesz również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest GIODO.

Przekazywanie danych osobowych.

Zasadniczo Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko przez nas. Może się jednak zdarzyć, że powierzymy przetwarzanie Twoich danych podmiotom trzecim na podstawie pisemnej umowy (np. firmie kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej). Powierzenie takie nie uprawnia odbiorcy do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca będzie korzystał z tych danych tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.